Member ID:
Password :

Forget password


สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Thai Tennis Ranking วันนี้    
ลดค่าสมัครแข่งขันเทนนิส 10%    
ใช้บริการสมัครแข่งขันออนไลน์    
และตรวจสอบคะแนนอันดับนักเทนนิสไทยทุกคน!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก.

บทลงโทษ ด้วยคะแนนโทษสะสม

แม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต 2009 ภายใต้ข้อบังคับ ITF

 

          ให้นำข้อบังคับการแข่งขันเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) 2009 ว่าด้วยโทษและบทลงโทษด้วยคะแนนสะสมโทษ ตามภาคผนวก D ข้อ W มาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาที่ละเมิดข้อบังคับ, ระเบียบ และกติกาการแข่งขันในเครือแม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต 2009 และการแข่งขันที่นิตยสารเทนนิสให้การรับรอง โดยเริ่มใช้ในฤดูกาลแข่งขันประจำปี 2552* ดังนี้

 

ข้อ

รายการละเมิดข้อบังคับ

คะแนน

1

ถอนตัวจากการแข่งขัน ภายหลังพ้นกำหนดการถอนตัว ครั้งที่ 1

2 คะแนน

2

ถอนตัวจากการแข่งขัน ภายหลังพ้นกำหนดการถอนตัว ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

3 คะแนน

3

ไม่ปรากฏตัว มาลงชื่อรายงานตัวลงทะเบียนแข่งขันตามกำหนด

4 คะแนน

4

ไม่ปรากฏตัว มาแข่งขันตามกำหนด

4 คะแนน

5

ถูกผู้ตัดสินเตือนขณะแข่งขันรวม 3 ครั้ง ในการแข่งขันรายการเดียวกัน

3 คะแนน

6

ถูกลงโทษตัดแต้มในระหว่างการแข่งขัน ครั้งละ

3 คะแนน

7

ถูกลงโทษตัดเกมในระหว่างการแข่งขัน ครั้งละ

4 คะแนน

8

ถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันตามขั้นตอน ว่าด้วยความผิดตามกติกา

5 คะแนน

9

ถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันทันที ด้วยความผิดตามข้อบังคับและกติกา

6 คะแนน

10

ถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน ด้วยความผิดตามกำหนดเวลา

5 คะแนน

 

* ครอบคลุมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนกำแพงแสนดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 และ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนบูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2008

บทลงโทษ

1.     นักกีฬาที่ทำความผิดและหรือละเมิดข้อบังคับการแข่งขันดังกล่าว จนได้รับโทษคะแนนสะสมรวม 10 คะแนน หรือมากกว่า 10 คะแนน ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ ในแม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต และรายการที่ได้รับการรับรองไม่น้อยกว่า 1 รายการ แต่ไม่เกิน 3 รายการ นับแต่วันที่ถูกพิจารณาโทษ

2.     นักกีฬามีสิทธิในการอุทธรณ์ เมื่อได้รับโทษคะแนนสะสม แต่ต้องยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการแม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต ภายใน 7 วัน หลังจากถูกลงโทษ และคณะกรรมการแม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต ต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จใน 7 วัน แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้นักกีฬาทราบทันที และลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

3.     การแข่งขันทุกรายการในเครือ แม็กกาซีนจูเนียร์เซอร์กิต และหรือรายการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากนิตยสารเทนนิส จะต้องปฏิบัติตามบทลงโทษตามข้อ 1 และข้อ 2 อย่างเคร่งครัด

4.     โทษคะแนนสะสมจะถูกลบออก เมื่อนักกีฬาได้รับโทษแล้ว

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name