Member ID:
Password :

Forget password


Headlines

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Thai Tennis Ranking วันนี้    
ลดค่าสมัครแข่งขันเทนนิส 10%    
ใช้บริการสมัครแข่งขันออนไลน์    
และตรวจสอบคะแนนอันดับนักเทนนิสไทยทุกคน!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่... 
Thai Tennis Magazine Rankings Since 1980

นิตยสารเทนนิส เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2518 และพิมพ์ฉบับแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 เพื่อเป็นศูนย์กลางวงการเทนนิสไทย และส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานกีฬาเทนนิสในประเทศไทย ตลอดจนยกย่องนักเทนนิสดีเด่นในทุกระดับ

ในปี 2519 นิตยสารเทนนิส ริเริ่มจัดอันดับ 10 นักเทนนิสไทยยอดเยี่ยม ทั้งรุ่นทั่วไปและเยาวชน ประจำทุกปี

ในปี 2523 นิตยสารเทนนิส ริเริ่มจัดอันดับนักเทนนิสไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างรอบคอบรัดกุม ตามหลักการมาตรฐานการแข่งขัน ประกอบกับระบบคำนวณที่ถูกต้อง ทำให้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งผู้จัดการแข่งขันรายการต่างๆในประเทศไทย รวมทั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมือวางในสายการแข่งขัน

ในปี 2536 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้การรับรองและประกาศใช้อันดับนักเทนนิสของนิตยสารเทนนิสอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน ลอนเทนนิสสมาคมฯ ยังคงใช้อันดับนักเทนนิสของนิตยสารเทนนิส ในการจัดการแข่งขัน และนิตยสารเทนนิสได้พัฒนาการจัดอันดับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมผลการแข่งขันที่ได้รับการรับรองและได้มาตรฐานทุกรายการในประเทศไทย

 
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name