Member ID:
Password :

Forget password


สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Thai Tennis Ranking วันนี้    
ลดค่าสมัครแข่งขันเทนนิส 10%    
ใช้บริการสมัครแข่งขันออนไลน์    
และตรวจสอบคะแนนอันดับนักเทนนิสไทยทุกคน!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

 E V EN T S

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2021
8-9 พฤษภาคม 2564

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สมัครแข่งขัน

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2021
17-18 เมษายน 2564

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สมัครแข่งขัน

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2021
10-16 เมษายน 2564

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สมัครแข่งขัน

เทนนิสเยาวชน 100 พลัส-ทรูอารีน่าจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2021
5-6 เมษายน 2564

ทรูอารีน่า หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2020
14-15 พฤศจิกายน 2563

สโมสรไออาร์พีซี
จังหวัดระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2020
10-12 ตุลาคม 2563

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2020
3-4 ตุลาคม 2563

สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2020
19-20 กันยายน 2563

สนามเทนนิส 700 ปี เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2020
5-6 กันยายน 2563

สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์-2020
10-16 สิงหาคม 2563

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัส-ทรูอารีน่าจูเนียร์แชมเปี่ยนชิพส์ 2020
15-17 กุมภาพันธ์ 2563

ทรูอารีน่า หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2020
11-12 มกราคม 2563

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัส-ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2019
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 3/2019
14-29 ตุลาคม 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน แม็กซ์ฟอร์ซจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2019
12-14 ตุลาคม 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2019
16-22 กันยายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2019
14-16 กันยายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2019
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2019
10-12 สิงหาคม 2562

สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2019
20-23 กรกฎาคม 2562

สนามเทนนิสสโมสรไออาร์พีซี
จังหวัดระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีระยองแชมเปี้ยนชิพส์ 2019 เงินรางวัล 300,000 บาท
13-20 กรกฎาคม 2562

สนามเทนนิสสโมสรไออาร์พีซี
จังหวัดระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2019
15-18 มิถุนายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2019 เงินรางวัล 300,000 บาท
8-15 มิถุนายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2019
25-27 พฤษภาคม 2562

สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2019
13-16 เมษายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2019
6-12 เมษายน 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2019
9-11 มีนาคม 2562

สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสทรูอารีน่าจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2019
2-4 กุมภาพันธ์ 22562

ทรูอารีน่า หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2019
19-21 มกราคม 2562

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2018
24-26 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน แม็กซ์ฟอร์ซจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ์ 2018
13-15 ตุลาคม 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 3/2018
8-14 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กำแพงเพชร
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2018
1-2 กันยายน 25561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2018
11-14 สิงหาคม 2561

สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2018
27-30 กรกฎาคม 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2018
21-27 กรกฎาคม 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2018
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

สนามเทนนิสจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2018
16-19 มิถุนายน 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2018
9-16 มิถุนายน 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2018
12-14 พฤษภาคม 2561

สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2018
5-7 พฤษภาคม 2561

สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2018
13-17 เมษายน 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2018
6-13 เมษายน 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2018
10-13 มีนาคม 2561

สโมสรไออร์พีซี และสนามกีฬากลางระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีที-ระยองแชมเปี้ยนชิพส์ 2018
3-10 มีนาคม 2561

สนามเทนนิสสโมสรกีฬาไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัส-ทรูอารีน่าจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2018
3-4 กุมภาพันธ์ 2561

สนามเทนนิสทรูอารีน่า หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2561
27-30กราคม 2561

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017
11 - 13 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ดันลอปจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017
7 - 10 ตุลาคม 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100PLUS แชมเปี้ยนชิพส์ 3/2017
9 - 15 กันยายน 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2017
19 - 20 สิงหาคม 2560

ศูนย์ฝึกเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2017
12 - 15 สิงหาคม 2560

สถาบันการพลศึกษา
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100PLUS จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2017
8 - 11 กรกฎาคม 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100PLUS แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2017
1 - 8 กรกฎาคม 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2017
17 - 20 มิถุนายน 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2017
10 - 17 มิถุนายน 2560

สปอร์ตแอนด์สปา
มีนบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2017
12 - 14 พฤษภาคม 2560

สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017
5 - 8 พฤษภาคม 2560

สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100PLUS จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2017
14 - 18 เมษายน 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100PLUS แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2017
8 - 14 เมษายน 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2017
10 - 13 มีนาคม 2560

สโมสรไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2017
4 - 11 มีนาคม 2560

สโมสรไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2017
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ์ 2016
3-5 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ดันลอปจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2016
8-11 ตุลาคม 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพสื 3/2016
10-17 กันยายน 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2016
20-21 สิงหาคม 2559

ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2016
30 กรกฎคม-2 สิงหาคม 2559

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2016
16-19 กรกฎาคม 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2016
9-16 กรกฎาคม 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2016
11-14 มิถุนายน 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2016
4-11 มิถุนายน 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2016
13-15 พฤษภาคม 2559

เทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2016
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน 100 พลัสจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2016
13-17 เมษายน 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2016
2-9 เมษายน 2559

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2016
25-28 มีนาคม 2559

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีระยองแชมเปี้ยนชิพส์ 2016
19-26 มีนาคม 2559

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2016
20-22 กุมภาพันธ์ 2559

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เฮดดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
5-7 ธันวาคม 2558

ปิรามิด เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ดันลอปจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2015
10-13 ตุลาคม 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ 100 พลัสแชมเปี้ยนชิพส์ 3/2015
12-19 กันยายน 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2015
15-18 สิงหาคม 2558

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2015
8-15 สิงหาคม 2558

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2015
30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2015
4-11 กรกฎาคม 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2015
20-27 มิถุนายน 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2015
27-30 มิถุนายน 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2015
14-17 พฤษภาคม 2558

สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2015
11-16 เมษายน 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2015
4-11 เมษายน 2558

สโมสรสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีระยองจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2015
7-10 มีนาคม 2558

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีระยองแชมเปี้ยนชิพส์ 2015
28 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2558

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2015
31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2558

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เฮดดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
5-8 ธันวาคม 2557

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
22-24 พฤศจิกายน 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ดันลอปจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
4-8 ตุลาคม 2557

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 3/2014
13-20 กันยายน 2557

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2014
6-10 กันยายน 2557

สโสมรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2014
9-12 สิงหาคม 2557

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2014
2-9 สิงหาคม 2557

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2014
19-26 กรกฎาคม 2557

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน สปอร์ตแอนด์สปาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
11-14 กรกฎาคม 2557

สปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 1/2014
21-25 มิถุนายน 2557

สโมสรกีฬาสปอร์แอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2014
14-21 มิถุนายน 2557

สโมสรกีฬาสปอร์แอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
9-12 พฤษภาคม 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2014
2-5 พฤษภาคม 2557

ไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2014
26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557

ไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
12-17 เมษายน 2557

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2014
29 มีนาคม – 5 เมษายน 2557

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

ไออาร์พีซีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2014
22-26 มีนาคม 2557

ไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชนแม็กกาซีนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2014
25-29 มกราคม 2557

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
14-16 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เฮดดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
5-8 ธันวาคม 2556

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เกมเซตแมตซ์จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
5-9 ตุลาคม 2556

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2013
7-11 กันยายน 2556

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2013
10-13 สิงหาคม 2556

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2013
3-10 สิงหาคม 2556

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Head Junior Championships 2013
20-23 กรกฎาคม 2556

สถาบันเทนนิสปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2013
6-14 กรกฎาคม 2556

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2013
22-24 มิถุนายน 2556

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2013
15-22 มิถุนายน 2556

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
11-14 พฤษภาคม 2556

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2013
3-7 พฤษภาคม 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2013
27 เมาายน-4 พฤษภาคม 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
12-17 เมษายน 2556

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2013
30 มีนาคม-6 เมษายน 2556

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2013
9-13 มีนาคม 2556

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2013
2-9 มีนาคม 2556

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2013
9-13 กุมภาพันธ์ 2556

สโมสรกีฬาสปอร์ต แอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 1/2013
12-16 มกราคม 2556

เอเชียอคาเดมี่ เมืองทองธานี
นนทบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีน/บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2012
8-10 ธันวาคม 2555

สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เฮดดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555
1-4 ธันวาคม 2555

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน ช้างจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2012
6-10 ตุลาคม 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 2/2012
8-12 กันยายน 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 2/2012
1-7 กันยายน 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2012
18-21 สิงหาคม 2555

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2012
11-18 สิงหาคม 2555

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เฮดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2012
2-6 สิงหาคม 2555

ปิรามิด เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ช้างแชมเปี้ยนชิพส์ 1/2012
14-21 กรกฎาคม 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2012
23-26 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2012
16-23 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

CU Junior Championships 2012
2-6 มิถุนายน 2555

ปิรามิด เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2012
19-22 พฤษภาคม 2555

เทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2012
12-19 พฤษภาคม 2555

เทศบาลนครหาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2012
13-18 เมษายน 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชนพีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2012
24-27 มีนาคม 2555

สนามเทนนิสไออาร์พีซี
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพพีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ภาคกลาง 2012
17-24 มีนาคม 2555

สนามเทนนิสไออาร์พีซ๊
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2012 พีทีทีเซอร์กิต
4-8 กุมภาพันธ์ 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 1/2012
21-25 มกราคม 2555

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2011
10-12 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เฮดดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
3-6 ธันวาคม 2554

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Dunlop Junior Championships 2011
8-12 ตุลาคม 2554

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ครั้งที่ 2/2011
10-14 กันยายน 2554

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2011
12-16 สิงหาคม 2554

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2011
6-13 สิงหาคม 2554

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ปริ๊นซ์แชมเปี้ยนชิพส์ 2/2011
23-31 กรกฎาคม 2554

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน เฮดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2011
15-19 กรกฎาคม 2554

ปิรามิด เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2011
18-21 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2011
11-18 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

CU Junior Championships 2011
13-17 พฤษภาคม 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2011
29 เมาายน-3 พฤษภาคม 2554สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2011
23-30 เมษายน 2554

จิระนคร หาดใหญ่
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

สปอร์ตแอนด์สปาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2011
9-14 เมษายน 2554

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

เทนนิสอาชีพ ดันลอปแชมเปี้ยนชิพส์ 2011 (พีทีทีชาลเลนเจอร์)
2-9 เมษายน 2554

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

วิลสันจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 1/2011
19-21 มีนาคม 2554

ศูนย์พัฒนาเทนนิสแห่งชาติ
นนทบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2011
12-16 มีนาคม 2554

ระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2011
5-12 มีนาคม 2554

ระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2011
5-9 กุมภาพันธ์ 2554

สปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 1/2011
8-12 มกราคม 2554

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

ดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
10-13 ธันวาคม 2553

สปอร์ต แอนด์ สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2010
4-6 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

ดันลอปจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2010
9-13 ตุลาคม 2553

สปอร์ต แอนด์ สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 2/2010
11-15 กันยายน 2553

สปอร์ต แอนด์ สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2010
14-17 สิงหาคม 2553

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2010
7-14 สิงหาคม 2553

สถาบันการพลศึกษาลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

HEAD Junior Championships 2010
24-27 กรกฎาคม 2553

FBT ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2010
19-22 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2010
12-19 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

ซียู จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2010 แม็กกาซีนจูเนียร์ทัวร์ 3/2010
8-12 พฤษภาคม 2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2010
30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2553

เทศบาลนครสงขลา
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2010
24 เมษายน-1 พฤษภาคม 2553

เทศบาลนครสงขลา
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

แม็กกาซีนจูเนียร์ทัวร์ ครั้งที่ 2/2010
10-14 เมษายน 2553

สปอร์ต แอนด์ สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2010
13-17 มีนาคม 2553

จังหวัดระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2010
6-13 มีนาคม 2553

จังหวัดระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Magazine Junior Championships 1/2010
6-9 กุมภาพันธ์ 2553

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championships 1/2010
16-19 มกราคม 2553

สปอร์ตแอนด์สปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

บูรพาจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2009
12-14 ธันวาคม 2552

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ชลบุรี
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

ดันลอป์จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2009
10-14 ตุลาคม 2552

สโมสรกีฬาสปอร์ต แอนด์ สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Junior Championhips 2/2009
12-15 กันยายน 2552

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคเหนือ 2009
15-18 สิงหาคม 2552

สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

PTT Championships North 2009
8-15 สิงหาคม 2552

สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
ลำปาง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Magazine Junior Tour 4/2009
4-8 กรกฎาคม 2552

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนด์สปา
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2009
20-23 มิถุนายน 2552

สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2009
13-20 มิถุนายน 2552

สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Magazine Junior Tour 3/2009
8-12 พฤษภาคม 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2009
1-5 พฤษภาคม 2552

สนามเทนนิสจังหวัดสงขลา
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคใต้ 2009
25 เมษายน-2 พฤษภาคม 2552

สนามเทนนิสจังหวัดสงขลา
สงขลา
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

Magazine Junior Tour 2/2009
11-15 เมษายน 2552

สโมสรกีฬาสปอร์ตแอนสปา มีนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีที จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2009
21-25 มีนาคม 2552

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ ภาคกลาง 2009
14-21 มีนาคม 2552

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
ระยอง
สถานภาพ | สายการแข่งขัน |

 
 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name